Ładowanie

Obchodní podmínky

Majitel obchodu: PASTAN Pawel Fabisiak, Lazurowa 4 / 144, 01-315 Warszawa, Polsko, DIČ: PL5222404798, IČO: 142304840. Podnikatel podnikající pod jménem Pastan Paweł Fabisiak, zapsaný v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti vedeném ministrem rozvoje a financí, DIČ 5222404798, IČO 142304840, Laurowa 4/144 01-315 Varšava, Polsko.

Obecná ustanovení

 1.       Kupujícím může být zletilá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, dále jen „Zákazník“.
 2.       Všechny ceny uváděné Prodávajícím jsou uváděny v české měně a jsou koněčné, včetně DPH. Ceny zboží nezahrnují náklady na doručení uvedené v popisu každého produktu.
 3.       Dokladem o nákupu je daňový doklad.

Objednávky

 1.       Objednávky lze zadávat 24 hodin denně
 2.       Objednávky lze provádět pomocí formuláře na stránkách obchodu nebo telefonicky. Poplatek za telefonní připojení dle tarifu operátora.
 3.       Zakoupené zboží spolu s účtenkou zasílá Zákazníkem zvolený přepravce na Zákazníkem uvedenou doručovací adresu.
 4.       K uzavření smlouvy dochází okamžikem zadání objednávky zákazníkem. Realizace objednávek začíná po připsání platby Zákazníka na účet Prodávajícího.
 5.       Každý zákazník může provádět změny v objednávce nebo objednávku zrušit e-mailem nebo telefonicky.

Způsoby platby

Zákazník si může vybrat z následujících způsobů platby: platba bankovním převodem / kartou / PayU / PayPal / při převzetí

Doručení zboží

 1.       Zásilka je připravena po připsání platby za zakoupené zboží.
 2.       Dostupnost každého modelu a velikosti je uvedena v okamžiku objednání. Pokud je produkt dostupný, znamená to, že je na našem skladě a bude odeslán nejpozději následující pracovní den po obdržení platby.
 3.       Protože prodáváme na několika různých místech, je možné, že produkt zakoupený v obchodě nebude dostupný. V takové situaci doporučujeme přejít na jiný model, oznámíme datum, kdy bude zakoupený produkt znovu dostupný, nebo provedeme zpětný převod celé zaplacené částky za nákupy ještě tentýž den.
 4.       Formu doručení volí Zákazník v okamžiku zadání objednávky. Cena dopravy je uvedena u každé formy doručení.

Vrácení a výměna

Podle Čl. 27 Zákona o právech spotřebitelů si fyzické osoby, tedy osoby, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost, zachovávají právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to bez udání důvodu a bez dodatečných nákladů - kromě nákladů na dodání vráceného zboží. - do 30 dnů, počítáno ode dne jeho uzavření.

Kalhotky a punčocháče patří do kategorie spodního prádla a z hygienických a zdravotních důvodů jsou nevratné.

Vrácené produkty zašlete spolu s formulářem a číslem bankovního účtu na adresu: Paxy – MDR24, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice. Podrobné informace o vrácení a výměně produktů naleznete na stránce Vrácení zboží.

Reklamace

Předmětem prodeje jsou nové výrobky, bez vad. Reklamaci vad produktu lze uplatnit do dvou let od data nákupu. Na kvalitu našich výrobků velmi dbáme a jen zřídka dochází k jejich poškození. Stát se to však může. Před odesláním je každý produkt pečlivě zkontrolován. Pokud ste však vadný model přesto obdrželi, zašlete jej prosím zpět na následující adresu:

Paxy – MDR24, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava – Kunčice

Reklamace bude posouzena pouze na základě vyplněného a podepsaného reklamačního listu do 14 dnů. Formulář je ke stažení ZDE>>

V případě uznání reklamace Vám do 14 dnů zašleme zpět opravený výrobek nebo peníze za zakoupené zboží a náklady na dopravu Vám budou obratem vráceny na poskytnuté číslo bankovního účtu. Je zde možnost mimosoudního řešení stížností a nápravy. Podnikatel nakupující za účelem nesouvisejícím s jeho podnikáním má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení objednávky. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady na dopravu kupující. Podnikatel má právo na reklamaci vady u Prodávajícího, t.j. využít záruku při zjištění vady do dvou let od dodání výrobku.

Ochrana osobních údajů

Podrobná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů naleznete na stránce Zásady ochranz osobních údajů

Závěrečná ustanovení

 1.       Žádné z ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá za cíl porušovat práva Zákazníka. V případě nesouladu kterékoli části předpisů s platnými právními předpisy Prodávající deklaruje absolutní soulad s aplikací tohoto zákona namísto napadeného ustanovení Podmínek.
 2.       O změnách Obchodních podmínek a jejich rozsahu budou registrovaní zákazníci informováni e-mailem. Oznámení bude zasláno nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových Obchodních podmínek. Změny budou zavedeny za účelem přizpůsobení Podmínek platnému právnímu stavu.
 3.       Při realizaci objednávky a po celou dobu poprodejní péče zákazníka platí Podmínky, které zákazník přijal při zadávání objednávky.
 4.       Ve věcech, na které se nevztahují tyto Obchodní podmínky, se použijí platná zákonná ustanovení. Spory projednává místně a věcně příslušný soud.